ఆలూతో సన్నకారప్పూస ఓసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టను-Aloo bhujia recipe-Aloo bhujia sev-Potato sev reci

ఆలూతో సన్నకారప్పూస ఓసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టను-Aloo bhujia recipe-Aloo bhujia sev-Potato sev reci

Description :

ఆలూతో సన్నకారప్పూస ఓసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టను-Aloo bhujia recipe-Aloo bhujia sev-Potato sev recipe
#Aloobhujia
#Potatosev
#sannakarapoosa
ingredients
1. Boiled potatoes-2(200gm)
2. Besan flour-2 cups(400 gm)
3. Rice flour-2 tbs
4. Red chili powder-1 tbsp(to spicy)
5. Chaat masala powder-1/2 tbsp
6 cumin powder-1/4th tbsp
7. Turmeric powder-1/4th tsp
8. Amchur powder-1/4th tsp(optional)
9. Salt to taste
10 Hot oil-2 tbsp


Rated 4.90

Date Published 2021-01-03 07:30:00
Likes 100
Views 4681
Duration 4:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..