5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಜೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ | Muskmelon Milk shake | Muskmelon juice in Kannada

5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಜೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ | Muskmelon Milk shake | Muskmelon juice in Kannada

Description :

Recipe : muskmelon juice in Kannada / Kharbuja juice kannada / Muskmelon milkshake recipe in Kannada / Summer drinks Recipe / Summer special milkshake recipe / karbhuja juice recipe.

Ingredients :

Muskmelon-1
Sugar-3 tbs
Dry fruits(chopped)-1 tbs
Ice cream-1 cup
Milk-1 cup
Ice cubes-1 cup

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#MuskmelonJuice #Milkshake #SummerSpecial #KharbhujaJuice #SummerDrinks #Muskmelon #RekhaAduge


Rated 4.92

Date Published 2021-03-22 06:31:34
Likes 914
Views 22947
Duration 2:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..