ಹೋಟಲ್‌ ರೀತಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರೋಟ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ | Wheat Parotta in Kannada | Soft Layer wheat Parotta

ಹೋಟಲ್‌ ರೀತಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರೋಟ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ | Wheat Parotta in Kannada | Soft Layer wheat Parotta

Description :

Recipe : Wheat parotta Recipe / Wheat flour parotta recipe in kannada / soft layered wheat parotta Recipe / how to make wheat parotta Recipe / Wheat paratha …


Rated

Date Published 2021-04-02 15:29:43
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..