ಹೊಸ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಅತೀ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ| Bedmi Puri recipe | Bedmi Poori recipe / Wheat Bedmi Puri-Atta Puri

ಹೊಸ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಅತೀ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ| Bedmi Puri recipe | Bedmi Poori recipe / Wheat Bedmi Puri-Atta Puri

Description :

Recipe : Bedmi Puri recipe in Kannada / Atta bedmi puri recipe / urad dal bedmi puri Recipe / bedmi poori Recipe / bedmi poori recipe in kannada / atta poori recipe kannada.

To Buy Aashirvaad Products : https://bit.ly/30JQkzW

Ingredients :

Wheat flour-2 cup
Urad dal(soaked in water for 4 hrs)-1 cup
Jeera-2 tsp
Kasuri methi-2 tbs
Ajwain-1 tbs
Saunf powder-1 tbs
Red chilli powder-1 tbs
Turmeric powder-1/4 tsp
Green chilli(chopped)-2
Cooking oil
Salt for taste

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#BedmiPuri #AttaPoori #WheatPoori #BedmiPoori #AashirvaadAtta #Aashirvaad #Poori #RekhaAduge


Rated 4.83

Date Published 2021-03-24 05:25:20
Likes 542
Views 17185
Duration 6:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..