ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ರೀತಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿ | Avalakki Unde / Avalakki Laddu / Poha Ladoo recipe

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ರೀತಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿ | Avalakki Unde / Avalakki Laddu / Poha Ladoo recipe

Description :

Recipe : Avalakki unde / poha laddu recipe / Aval laddu recipe / healthy iron rich laddu recipe / poha laddu recipe kannada / avalakki ladoo recipe / Avalakki laddu recipe / vara mahalakshmi pooja sweets / festival sweets recipe / Varamahalakshmi sweet recipe / Flattened rice recipea / Aval ladoo recipe / Poha ladoo recipe / Laddu recipe kannada / Ladoo recipe in Kannada.

Ingredients :

Loha/avalakki-2 cups
Ghee-2 the
Cashew nuts-7
Dry grapes-1 tbs
Jaggery-1 cup
Coconut(grated)-1/2 cup
Cardamom powder-1/4 tsp

Subscribe here :
https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please Subscribe to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#VaraMahalakshmiSpecial #AvalakkiUnde #PohaLaddu #AvalakkiLaddu #PohaLadoo #AvalLadddu #Laddu #RekhaAduge


Rated 4.85

Date Published 2021-08-19 06:38:55
Likes 592
Views 16182
Duration 5:49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..