ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ವಡೆ – ಸೂಪರ್ ರುಚಿ | Crispy Corn Vada |Masala Vada recipe / Vada recipe kannada

ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಮಸಾಲ ವಡೆ – ಸೂಪರ್ ರುಚಿ | Crispy Corn Vada |Masala Vada recipe / Vada recipe kannada

Description :

Recipe : corn vada Recipe / Corn vada recipe in kannada / corn masala vad recipe / Masala corn vada recipe / crispy masala vadai recipe / Ambode recipe kannada / easy Corn vada / vada Recipe / Crispy vada recipe / Easy vadai recipe / vada recipe in kannada / tasty vada recipe / Paruppu vadai recipe kannada / chattambade Recipe / dal vada recipe Kannada / Rice flour vada Recipe / besan Vada Recipe / Evening Snacks recipe / vade recipe kannada.

Ingredients :

Corn-1 cup
Green chilli(chopped)-2
Rice flour-2 tbs
Besan/gram flour-2 tbs
Onion(chopped)-1
Coriander leaves-1/4 cup
Curry leaves-1/4 cup
Turmeric powder-1/4 tsp
Jeera powder-1/4 tsp
Garam masala powder-1/4 tsp
Red chilli powder-1/4 tsp
Salt for taste
Cooking oil

Subscribe here :
https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please Subscribe to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#cornvada #streetfood #eveningsnack #masalavada #Snack #vada #rekhaaduge


Rated 4.88

Date Published 2021-09-14 13:55:47
Likes 930
Views 34121
Duration 4:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..