ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಠಾಯಿ-ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ | Tamarind Candy – Imli Cabdy

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಠಾಯಿ-ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ | Tamarind Candy – Imli Cabdy

Description :

Recipe : Tamarind candy in kannada / Khatti meethi imli candy / Hunase mithai / Hunase hannina mithayi / Tamarind candy recipe in kannada / Imli ki goli Recipe / Chigali Recipe in kannada / Imli Toffee Recipe / Sampolak candy Recipe / easy tamarind candy recipe / how to make tamarind candy Recipe / Imli ki goli in kannada / kathi methi imli goli recipe / chat pati emlili lollipop / Tamarind Toffee recipe in kannada / Tamarind lollypop recipe.

Ingredients :

Tamarind (soaked in water)-1 cup
Jaggery-1/2 cup
Chilli flakes-1/4 tsp
Jeera powder-1/2 tsp
Black salt-1/4 tsp
Red chilli powder-1/2 tsp
Garlic-4 nos
Salt for taste

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#TamarindCandy #ImliCandy #HunaseMithai #KhattiMeethiImli #Tamarind #ImliToffee #TamarindToffee #RekhaAduge


Rated 4.88

Date Published 2020-11-23 07:27:29
Likes 3414
Views 114117
Duration 4:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..