ಕೇವಲ 2 ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪೂರಿ ಮಾಡಿ | Only 2 Ingredients – Instant Poori | Instant Rava poori

ಕೇವಲ 2 ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪೂರಿ ಮಾಡಿ | Only 2 Ingredients – Instant Poori | Instant Rava poori

Description :

Recipe : Rava Poori recipe in kannada / Sooki ki poori Recipe / Semolina Poori Recipe in kannada / Quick breakfast recipe in kannada / Sooji Poori recipe in …


Rated

Date Published 2020-11-25 05:46:38
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..