ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ| Easy Dry Gobi Manchurian Fry | Crispy Dry Gobi Fry

ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ| Easy Dry Gobi Manchurian Fry | Crispy Dry Gobi Fry

Description :

Recipe : Dry gobi Fry recipe / Dry gobi fry in kannada / Dry gobi manchurian recipe in kannada / Easy dry gobi fry recipe / Easy dry gobi recipe / Tasty dry gobi Manchurian recipe / Dry gobi sabzi recipe/ dry manchurian at home kannada / Easy dry gobi masala in Kannada.

Ingredients :

Cauliflower(soaked in hot water with salt) -250gms
Onio(sliced)-1
Capsicum (sliced)-1/2
Corn flour-4 tbs
Ginger garlic paste-1/2 tsp
Ginger(chopped)-1 tsp
Garlic (chopped)-10 nos
Garam marsala powder-1 tsp
Coriander powder-1 tsp
Red chilli powder-2 tsp
Turmeric powder-1/2 tsp
Green chilli-3
Curry leaves-1 tbs
Coriander leaves-2 tbs
Cooking oil
Salt for taste

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#DryGobi #ManchurianStyle #DryGobiFry #DryManchurian #DryGobiSabzi #GobiManchurian #GobiMasalaFry #RekhaAduge


Rated 4.87

Date Published 2021-03-29 04:10:25
Likes 1004
Views 26387
Duration 4:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..