ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜೀ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ | Crispy & Tasty Bajji Recipe / Ajwain Leaf Bajji recipe

ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜೀ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ | Crispy & Tasty Bajji Recipe / Ajwain Leaf Bajji recipe

Description :

Recipe : Quick Bajji Recipe in Kannada / Ajwain Leaves Bajji Recipe / Ajwain leaf Bajji recipe / karpooravalli Bajji Recipe / Omvalli leaves bajji recipe / Ajwain bajji Recipe in kannada / Bajji recipe kannada / Fritters Recipe in Kannada / Street food bajji Recipe.

Ingredients :

Ajwain leaves-10
Gram flour-100gms
Rice flour-1 tbs
Coriander leaves-1/4 cup
Red chilli powder-2 tsp
Jeera powder-1/2 tsp
Cooking soda-1/4 tsp
Salt for taste
Cooking oil

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#AjwainBajji #CrispyTasty #Bajji #Fritters #Snacks #Teatime #Ajwain #AjwainLeafBajji #StreetFood #RekhaAduge


Rated 4.84

Date Published 2021-02-02 11:25:31
Likes 633
Views 21802
Duration 3:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..