ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ | Potato Smiley in Kannada | Homemade Potato Smiley

ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ | Potato Smiley in Kannada | Homemade Potato Smiley

Description :

Recipe : Potato Smiley Recipe kannada / Easy potato smiley Recipe / homemade potato smiley Recipe / Emoji fries recipes kannada / potato snacks Recipes / How to make potato smiley Recipe Kannada / instant potato smiley recipe / crispy potato snacks recipes.

Ingredients :

Potato(boiled)-4
Corn flour-2 tbs
Bread Crumbs-1/4 cup
Red chilli powder-1/2 tsp
Black pepper powder-1/2 tsp
Jeer-1/4 tsp
Salt for taste
Cooking oil

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#PotatoSmiley #CrispyPotato #EasySnacks #AlooSnacks #Homemade #EmojiFries #Smiley #CrispySnacks #RekhaAduge


Rated 4.83

Date Published 2020-12-10 06:37:03
Likes 263
Views 2720
Duration 4:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..