ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬದೆ, ನೆನೇ ಹಾಕದೆ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ | Instant Rava Dosa – No soak, No Grind

ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬದೆ, ನೆನೇ ಹಾಕದೆ ರವೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ | Instant Rava Dosa – No soak, No Grind

Description :

Recipe : Instant Rava Dosa in kannada / Rava Dosa in kannada / Quick dosa recipe in kannada / Instant Dosa Recipe / Easy Dosa recipe in kannada / Instant semolina dosa recipe / Crispy and quick dosa recipe / Instant Rawa dosa recipe in kannada / Crispy Rava Dosa recipe / Rava dosa recipe in kannada / Instant Dosa in Kannada.

Ingredients :

Rava- 1 cup
Flattened Rice-3/4 cup
Curd-1/2 cup
Eno-1 tsp
Cooking Oil
Salt for taste

Subscribe Here: https://www.youtube.com/channel/UC2IdQ6liLSKNCxq9CfPjEBw?sub_confirmation=1

Please SUBSCRIBE to Rekha Aduge for more recipe videos.

Please Like, Comment & Share.

#InstantDosa #NoGrind #NoSoak #RavaDosa #EasyDosa #QuickDosa #Dosa #RekhaAduge


Rated 4.81

Date Published 2020-11-14 09:02:17
Likes 2493
Views 103127
Duration 4:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..