ವಾವ್ ! ಇದರ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಯಿ ಟೊಮೋಟೊ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ /green tomato, peanut chutney.

ವಾವ್ ! ಇದರ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಯಿ ಟೊಮೋಟೊ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ /green tomato, peanut chutney.

Description :

raw tomato chutney ingredients
************
raw tomato 4
green chilli 4
onion 1
garlic
Ginger
curry leaves
turmeric powder
salt
jaggery
oil
jeera
mustard
urad dal
****************


Rated 4.72

Date Published 2021-01-08 07:02:48
Likes 34
Views 1011
Duration 2:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..