ਰੈਸਟੂਰੈਂਟ ਵਰਗੀ ਦਾਲ ਬੁਖਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ | Restaurant Style Dal Bukhara

ਰੈਸਟੂਰੈਂਟ ਵਰਗੀ ਦਾਲ ਬੁਖਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ | Restaurant Style Dal Bukhara

Description :

maahkidal #punjabicookingrecipes #manjitkaur Tomato Puree https://youtu.be/Quk3QvA3e6g Mah Choleya Di Dal https://youtu.be/fxYq8X9Bgtg Dal Makhni …


Rated

Date Published 2021-04-06 11:36:11
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..