ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ | Mushroom Curry | मशरूम की सब्ज़ी | Khumba Di Sabji

ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ | Mushroom Curry | मशरूम की सब्ज़ी | Khumba Di Sabji

Description :

mushroomkisabji #punjabicookingrecipe #khumbadesabji #mushroomcurry #mashroom Halwai Style Aloo Gobhi Ki Sabji https://youtu.be/1jwkeS8LYB8 Arbi Ki …


Rated

Date Published 2020-12-11 11:30:02
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..