மட்டன் கீமா குழம்பு செய்வது எப்படி/மட்டன் கைமா/MUTTON KEEMA/How to make mutton keema/Mince meat/கீமா

மட்டன் கீமா குழம்பு செய்வது எப்படி/மட்டன் கைமா/MUTTON KEEMA/How to make mutton keema/Mince meat/கீமா

Description :

#Mutton
#Meat
#Muttonkeema
#Mince
#Muttonmince
#Howtomakemuttonkeema
#kothukkari
#Keema
#Muttonkaima


Rated 4.48

Date Published 2021-01-20 05:27:33
Likes 43
Views 2235
Duration 7:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..