ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಪೂಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ/Sweet Pongal Khara Pongal

ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಪೂಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ/Sweet Pongal Khara Pongal

Description :

Hello Everyone, Welcome to my channel, ‘Namma Adige’, Simple and quick recipes in kannada, In today’s i am uploading Sweet pongal and khara pongal …


Rated

Date Published 2021-01-04 02:30:02
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..