ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಖಡಕ್ ಮಸಾಲ ಟೀ/ಮಸಾಲ ಚಹಾ/Masala Tea

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಖಡಕ್ ಮಸಾಲ ಟೀ/ಮಸಾಲ ಚಹಾ/Masala Tea

Description :

Hello Everyone, Welcome to My channel ‘Namma Adige’ simple and easy recipes in kannada, In today’s video I’m sharing Masala Tea Recipe or Special masala tea recipe

Ingredients
1. Milk 2 cups
2. Water 1 and quarter cup
3. Tea powder 2 Spoons
4. Sugar 2 and half spoons
5. Caradamom /Yellakki 1
6. Clove 2 to 3
7. Black Pepper 3 to 4
8. Cinnamom/Chakke
9.Fresh Ginger


Rated 5.00

Date Published 2022-12-03 02:30:01
Likes 64
Views 1137
Duration 1:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..