பச்சை துவரை குழம்பு |Green pigeon peas masala |Pachai Thuvarai kottai kulambu |Green toor dal curry

பச்சை துவரை குழம்பு |Green pigeon peas masala |Pachai Thuvarai kottai kulambu |Green toor dal curry

Description :

Green pigeon peas masala
#noonionnogarlicrecipes
#vegan
#gravy


Rated 5.00

Date Published 2023-01-10 04:30:02
Likes 25
Views 1915
Duration 3:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..