கத்திரிக்காய் கடையல் மிக சுவையாக செய்வது எப்படி/Kathirikkai kadayal for Idly,Dosa,Rice

கத்திரிக்காய் கடையல் மிக சுவையாக செய்வது எப்படி/Kathirikkai kadayal for Idly,Dosa,Rice

Description :

Hi friends,welcome to madhu samayal
Brinjal gravy/kathirikkai masiyal/kadaiyal
sidedish for idly,dosa,rice
lets us fry spices to increase the taste
of gravy
1tbs coriander seeds
red chilies 5
roast till aroma comes
grind to fine powder after
it gets cool down
you can do in mudpan or kalchatti
to make it tasty
3tbs oil
1 onion
3 garlic crushed
Curry leaf some
1 tomato
10 brinjals
1/2tsp turmeric
1/4tsp pepper powder
salt to taste
2cups of water
close and cook it
stir occasionaly
Brinjals cooked to 3/4th
freshly ground masala
brinjals cooked soft
mash well
water 1cup
consistency is not too thin or thick
check salt and add if needed
let it boil and oil seperated
ready to serve
TIP: Use tender brinjals for
yummy taste
thank you friends


Rated 4.75

Date Published 2020-11-13 03:30:01
Likes 135
Views 6696
Duration 3:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..