ஏன் சாத்வீக உணவில் வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு இல்லை? Answer In Tomorrow video No onion/garlic #shorts

ஏன் சாத்வீக உணவில் வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு இல்லை? Answer In Tomorrow video No onion/garlic #shorts

Description :

Why no onion no garlic in satvic cooking?
#shorts


Rated 5.00

Date Published 2022-11-17 04:30:20
Likes 101
Views 5662
Duration 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..