సొరకాయ రోటి పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతః | Bottle Gourde Chutney | Anapakaya Pachadi

సొరకాయ రోటి పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతః | Bottle Gourde Chutney | Anapakaya Pachadi

Description :

సొరకాయ రోటి పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతః | Bottle Gourde Chutney | Anapakaya Pachadi #Sorakayapachadi …


Rated

Date Published 2020-12-15 04:30:13
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..