నెల రోజులకు పైగా నిలవ ఉండే కారం బఠాణిలు చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే | Fried Batani | Crispy Green Peas Fry

నెల రోజులకు పైగా నిలవ ఉండే కారం బఠాణిలు చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే | Fried Batani | Crispy Green Peas Fry

Description :

నెల రోజులకు పైగా నిలవ ఉండే కారం బఠాణిలు చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే | Fried Batani | Crispy Green Peas Fry #GreenPeas #FriedPeas #Snacks …


Rated

Date Published 2020-11-22 06:07:58
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..