తియ్య తియ్యని కొబ్బరి తో రోజ్ లడ్డులు | Healthy Pink Laddu | Easy making of Coconut Pink Laddu

తియ్య తియ్యని కొబ్బరి తో రోజ్ లడ్డులు | Healthy Pink Laddu | Easy making of Coconut Pink Laddu

Description :

తియ్య తియ్యని కొబ్బరి తో రోజ్ లడ్డులు | Healthy Pink Laddu | Easy making of Coconut Pink Laddu

Live Food Telugu YouTube Channel brings you fun food ideas and recipes for your cooking and baking adventures. We believe that home cooking should always be fun, interesting, and easy to do! Enjoy our collection of fun and easy food tutorials! With recipes ranging from healthy dinners to sugary sweet delights, there are a plethora of creative options to spice up your home cooking. Our easy-to-follow, wonderfully edited videos show you how to cook and bake these recipes with ease.

Also Watch :

చాల సింపిల్ గా ఇంట్లోనే మైసూర్ పాక్ తయారీ — https://youtu.be/itS6Q-tJHPM

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే వెన్న ఉండలు – శంకర్ పాళీ — https://youtu.be/-soHnvgpTH0

కేవలం 10 ని లో బంగాళాదుంపలతో అదిరిపోయే బిస్కెట్లు —https://youtu.be/ppiWT8CNJVk

అటుకుల కేసరి – ఉగాది స్పెషల్ స్వీట్ — https://youtu.be/z31mU0qwgEA

పెసరపప్పుతో ఇంట్లోనే ఇలా మూంగ్ దాల్ స్నాక్స్ చేసుకోండి — https://youtu.be/j-6cq2c-E8M

రేగి పండుతో వడియాలు ఎలా చేస్తారో ఈ వీడియోలో చూడండి —https://youtu.be/tQuUkM1UaDw

బంగాళాదుంపలతో చక్రాలు — https://youtu.be/N4o-St2HlNc

క్రిస్పీ పొటాటో చిప్స్ ఇంట్లోనే ఇలా తయారుచేసుకోండి — https://youtu.be/V8B8_LZRqCY

ఈ న్యూ ఇయర్ కి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇంట్లోనే చేస్కొండి — https://youtu.be/5TxIUgVQumM

Thank you for watching the Videos!
Please LIKE ✯ COMMENT ✯ SUBSCRIBE to My Channel to see more interesting videos!
Follow Us On:
Facebook: https://www.facebook.com/LiveFoodOfficial/
Twitter: https://twitter.com/LiveFood2
Instagram: https://www.instagram.com/livefoodtelugu/
Pinterest:https://in.pinterest.com/livefood0/_saved/
Tumblr:https://www.tumblr.com/blog/thelivefood
Blogger:https://livefoodtelugu0.blogspot.com/
WordPress:https://wordpress.com/home/livefoodtelugu.wordpress.com

#PinkLaddu #RoseLaddu #Laddu #SweetsRecipes #NariyalLaddu


Rated 4.92

Date Published 2021-02-02 07:45:12
Likes 58
Views 1149
Duration 4:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..