ಸಿಂಪಲ್ ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ಥಾಲಿ, ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ Festival Thali

ಸಿಂಪಲ್ ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ಥಾಲಿ, ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ Festival Thali

Description :

deepavalispecial #traditionalthali #southindianthali #ಹಬ್ಬದಡುಗೆ For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found …


Rated

Date Published 2020-11-15 08:32:58
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..