ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಬೇಡ,ಆದರೂ ಸಹ ಪೆರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ Paapad recipe

ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಬೇಡ,ಆದರೂ ಸಹ ಪೆರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ Paapad recipe

Description :

happala #paaapd #noflourpaapad Glad you found my videos on YouTube.. If you are new to my channel a big hug to you and welcome to the family “Kavya’s …


Rated

Date Published 2021-04-04 10:30:09
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..