ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಹಾ ರುಚಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು Village style Lunch

ಮುದ್ದೆ ಉಪ್ಸಾರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಹಾ ರುಚಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು Village style Lunch

Description :

mudde #upsaaru #ಮುದ್ದೆಉಪ್ಸಾರುಪಲ್ಯ #kavyascookingchannel For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad …


Rated

Date Published 2020-11-20 07:59:16
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kannada · Karnataka · Lunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..