ಮಾಡುವ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ|Perfect baloon poori recipe poori palya

ಮಾಡುವ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ|Perfect baloon poori recipe poori palya

Description :

ಪೂರಿ #poori #baloonpoori #perfectpoori #kavyascookingchannel For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found …


Rated

Date Published 2020-11-21 08:00:07
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Appetizers · Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..