ಚಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗರಿಗರಿ ಪೂರಿ, 20ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗಲ್ಲ Poori recipe for chats| Crispy poori

ಚಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗರಿಗರಿ ಪೂರಿ, 20ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗಲ್ಲ Poori recipe for chats| Crispy poori

Description :

For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found my videos on YouTube.. If you are new to my channel a big hug to …


Rated

Date Published 2020-12-17 07:59:04
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..