ಗರಿಗರಿ ಪಡ್ಡು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆCrispy super taste Paddu

ಗರಿಗರಿ ಪಡ್ಡು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆCrispy super taste Paddu

Description :

#paddu #ಪಡ್ಡು

For business enquiries please contact me on
kavyakumar1890@gmail.com

Glad you found my videos on YouTube.. If you are new to my channel a big hug to you and welcome to the family “Kavya’s cooking channel “…

Thanks for watching! Don’t forget to LIKE COMMENT & SHARE!

Thanks for Subscribing & Supporting…
Happy cooking…
KAVYA

Follow me on Facebook
https://www.facebook.com/Kavyas-Cooking-Channel-412983689162790/

Follow me on Instagram
https://www.instagram.com/kavyascookingchannel

Follow me on roposo
https://www.roposo.com/profile/kavyas-cooking-channel/0b83a8ab-59e2-471f-b2f0-0a127d659c3a


Rated 4.82

Date Published 2021-01-26 10:30:36
Likes 134
Views 6989
Duration 5:3

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..