ಈ ರೀತಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, MTR Style puliyogare powder recipe

ಈ ರೀತಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, MTR Style puliyogare powder recipe

Description :

puliyogare #pulihora #mtrpuliyogarepowder For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found my videos on YouTube.


Rated

Date Published 2020-11-16 08:33:35
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..