ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಬರದವರೂ ಸಹ perfect ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು Till burfi

ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಬರದವರೂ ಸಹ perfect ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು Till burfi

Description :

For business enquiries please contact me on kavyakumar1890@gmail.com Glad you found my videos on YouTube.. If you are new to my channel a big hug to …


Rated

Date Published 2020-12-12 07:59:05
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..