முட்டை மசாலா ஆம்லெட் இப்படி சுவையா செஞ்சு அசத்துங்க #masalaOmelette / spicy Egg omelette #Eggrecipes

முட்டை மசாலா ஆம்லெட் இப்படி சுவையா செஞ்சு அசத்துங்க #masalaOmelette / spicy Egg omelette #Eggrecipes

Description :

eggrecipes #eggomellete #masalaomellette #spicymasalaeggomellete #quickeasybreakfast #snacks #indianstreetfood Links for cookware used in this video …


Rated

Date Published 2021-01-27 03:42:58
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..