பொங்கல் இப்படி ஜம்முனு செஞ்சு உழவர் திருநாளை கொண்டாடி மகிழ்வோம் #pongal #venpongal #sarkariPongal

பொங்கல் இப்படி ஜம்முனு செஞ்சு உழவர் திருநாளை கொண்டாடி மகிழ்வோம் #pongal #venpongal #sarkariPongal

Description :

#பொங்கல் #வெண்பொங்கல் #சக்கரைபொங்கல்
#pongal #venpongal #sarkaripongal #pongalrecipes #kavithasamayalarai #sweetpongal
#Prasadam #உழவர்திருநாள்

Links for cookware used in this video
Ultra stainless steel cooker 4.5 litre https://amzn.to/3i541kv
Hawkins stainless steels 3 litre cooker https://amzn.to/2LuxAzT
https://amzn.to/2Ll7Ea9 link for serving bowl from home centre

Stainless steel idly pot link https://amzn.to/3cpXkqh
Brass kadai https://amzn.to/3gJHSXo
Prestige nonstick cookwares https://amzn.to/3668Zrb
Ultra diet cooker 3 litre https://amzn.to/2LsdYcw
Ultra diet cooker 5 litre https://amzn.to/38902hr
Ultra diet cooker 8 litre https://amzn.to/2qvhmMD
Ultra stainless steel cooker 5.5 litre https://amzn.to/3434R8R
Ultra stainless steel cooker 4 litre https://amzn.to/36cqftG
Iron tawa https://amzn.to/2OPIj6Y
Futura Anodised kadai https://amzn.to/2KUCp27
Panasonic mixie https://amzn.to/33cmhA3
Iron kadai https://amzn.to/2DlGZSD
Ultra stainless steel cooker https://amzn.to/37Nhfg6
Ultra grinder https://amzn.to/2Q9pnRA
Ultra fast grind https://amzn.to/2CyLvwX
Stainless steel kadai https://amzn.to/36QO5Mu
Stainless steel idly pot https://amzn.to/2NUeGQe
Hawkins futura dosa tawa https://amzn.to/2NS7vrK
Iron dosakal https://amzn.to/34THQGf
Vinod stainless steel cookwares https://amzn.to/2C0kl1O
Vinod stainless steel 3pcs cookwares https://amzn.to/2N1X31y
Vinod stainless steel 2 piece cookwares https://amzn.to/34jZItn
Panasonic mixie https://amzn.to/33cmhA3
Serving bowls with tray https://amzn.to/2N95sAi
Mini uthappam pan https://amzn.to/2pAxrQC
Brass serve wares https://amzn.to/2FrExyB
Brass serve wares bucket https://amzn.to/31SVnxE
Brass serving pan with handle https://amzn.to/2Y3ld10
Havels electric kettle https://amzn.to/3jA4oTK
Iron kadai https://amzn.to/35yl4Hg
Chaklatawa holder https://amzn.to/2RmkTXb
Usha mixer grinder with food processor https://amzn.to/3kPX86l

Links for
Chutney recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIJ6p2eHtHaFIvQAAs-nZGYT
Non veg recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXILcfvzFDdk8sJ_XGKzfV0g8
Kulambu, gravy ,chutney recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXILbSSx43FMo6APwbkG-DRSA
Rasam recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIJkJW8FWjeMOQNlhIO1qqhs
Egg recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXILeJArBlEfIq4IBQ4q4AWRj
Chutney recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIJ6p2eHtHaFIvQAAs-nZGYT
Recipes for breakfast and dinner https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIIDR-kB_ioKbCx2MHjvKDwT
Masala podi recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIKNeUhXyG9u3XcF-sunMkKr
Home designing and organising https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXILYYOZZtQ9l9YuqdPylRPog
Sweets and snacks recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIKbjvgrmiTs2om-LjmOx0yv
Variety rice recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIIoxU2mh0yhE3rGyELtICh-
Shopping haul videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLOV2v437ZXIK8vmG57yV0Wmp5RW_yu7G_

Contact details
kavithasamayalarai@gmail.com


Rated 4.75

Date Published 2021-01-13 02:06:45
Likes 1462
Views 105135
Duration 11:22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..