వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే రెండు రకాల బటర్మిల్క్ రెసిపీస్| Ginger Buttermilk | Jeera Buttermilk-Majjiga

వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే రెండు రకాల బటర్మిల్క్ రెసిపీస్| Ginger Buttermilk | Jeera Buttermilk-Majjiga

Description :

వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే రెండు రకాల బటర్మిల్క్ రెసిపీస్ | Ginger Buttermilk | Jeera Buttermilk | Majjiga in Telugu | How to make Buttermilk | Masala Buttermilk Recipe

#majjiga #buttermilk #ginerbuttermilk #jeerabuttermilk #hyderabadiruchulu


Rated 4.51

Date Published 2021-03-31 07:10:57
Likes 195
Views 9821
Duration 4:3

Article Categories:
Andhra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..