ఈ పిండితో ఆమ్లేట్ వేసి చూడండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది | మినప పిండితో ఆమ్లేట్ | Minapa Egg Omelette

ఈ పిండితో ఆమ్లేట్ వేసి చూడండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది | మినప పిండితో ఆమ్లేట్ | Minapa Egg Omelette

Description :

ఈ పిండితో ఆమ్లేట్ వేసి చూడండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది | మినప పిండితో ఆమ్లేట్ | Minapa Egg Omelette
#hyderabadiruchulu
telugu cooking videos, telugu recipes, telugu vantalu, telugu cooking, telugu cooking channels on youtube, hyderababdi ruchulu, telugu pindi vantalu, telugu recipe, recipe in telugu


Rated 4.79

Date Published 2018-11-24 03:27:01Z
Likes 274
Views 19488
Duration 0:04:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..