1 கப் கோதுமை மாவு போதும் சுவையான இனிப்பு கொழுக்கட்டை செய்யலாம்| Bruno சேட்டை | Oil less Snacks

1 கப் கோதுமை மாவு போதும் சுவையான இனிப்பு கொழுக்கட்டை செய்யலாம்| Bruno சேட்டை | Oil less Snacks

Description :

Juice Recipe’s: https://youtube.com/playlist?list=PLIlgZxzi0MytgJ-rdfoYQV5JfysvXWcHv

Namma Ooru
Website link:
https://www.nammaoorushopping.com/shop

contact No:
73053 73004

Mail id:hemaskitchen74@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Hem1ri17wrg379dw

7401587423181/

Insta Id: my Insta account: https://www.instagram.com/hemas_kitchen_ch/?hl=en

iron kadai: https://youtu.be/S4tTxcfmV7M


Rated 4.72

Date Published 2021-05-04 04:33:07
Likes 571
Views 11934
Duration 9:12

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Tamil · Tamilnadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..