மோர் குழம்பும், வாழைக்காய் வறுவலும் இன்னைக்கு செஞ்சு அசத்துங்க/Lunch Combo/Mor Kuzhambu Valakkai fry

மோர் குழம்பும், வாழைக்காய் வறுவலும் இன்னைக்கு செஞ்சு அசத்துங்க/Lunch Combo/Mor Kuzhambu Valakkai fry

Description :

#morkulambu #morkuzhambu #valakkaivaruval #rawbananafry #vendakkaimorkulambu
#valakkairecipe

Giveaway: Jan 6 to Feb 6

Potato fry: https://youtu.be/2LMql01ZJKk

Wheat Bonda: https://youtu.be/P7PUUgF7TMo

palam bajji: https://youtu.be/0oEvge4QIs0
paneer butter masala: https://youtu.be/NLMHeJNK6ew

Namma Ooru
Website link:
https://www.nammaoorushopping.com/shop

contact No:
73053 73004

Mail id: hemaskitchen74@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Hem1ri17wrg379dw

7401587423181/

Insta Id: my Insta account: https://www.instagram.com/hemas_kitchen_ch/?hl=en

iron kadai: https://youtu.be/S4tTxcfmV7M


Rated 4.72

Date Published 2021-02-06 04:34:45
Likes 903
Views 34043
Duration 8:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..