செட்டிநாடு மட்டன் சுக்கா/Mutton Chukka Recipe in Tamil/மட்டன் கீமா பிரியாணி

செட்டிநாடு மட்டன் சுக்கா/Mutton Chukka Recipe in Tamil/மட்டன் கீமா பிரியாணி

Description :

mutton keema biryani: https://youtu.be/A_mJrfhoBjw

Namma Ooru
Website link:
https://www.nammaoorushopping.com/shop

contact No:
7305373004

Mail id: Hemamohan1120@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Hem1ri17wrg379dw

7401587423181/

Insta Id: my Insta account: https://www.instagram.com/hemas_kitchen_ch/?hl=en


Rated 4.67

Date Published 2020-11-26 04:35:28
Likes 1339
Views 59099
Duration 5:48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..