இத்தனை வகை சைவ சமையலா | Tamil Newyear Special Lunch Menu | Sambar,poriyal,manga pachadi,kara kari,

இத்தனை வகை சைவ சமையலா | Tamil Newyear Special Lunch Menu | Sambar,poriyal,manga pachadi,kara kari,

Description :

Tomato Rasam : https://youtu.be/oyreIO18U4Q

paruppu podi: https://youtu.be/JIunC6UJerg

Namma Ooru
Website link:
https://www.nammaoorushopping.com/shop

contact No:
73053 73004

Mail id:hemaskitchen74@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Hem1ri17wrg379dw

7401587423181/

Insta Id: my Insta account: https://www.instagram.com/hemas_kitchen_ch/?hl=en

iron kadai: https://youtu.be/S4tTxcfmV7M


Rated 4.58

Date Published 2021-04-13 04:37:15
Likes 2319
Views 157709
Duration 23:6

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Lunch · South Indian · Tamil · Tamilnadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..