સવાર નો નાસ્તો માત્ર 5 મિનિટ માં /બટાકા પૌવા તો બોવ ખાધા /ચાલો આજે એક નવા સ્વાદ માં બનાવોKanda Poha

સવાર નો નાસ્તો માત્ર 5 મિનિટ માં /બટાકા પૌવા તો બોવ ખાધા /ચાલો આજે એક નવા સ્વાદ માં બનાવોKanda Poha

Description :

સવાર નો નાસ્તો માત્ર ૧૦ મિનિટ માં /બટાકા પૌવા તો બોવ ખાધા /ચાલો આજે એક નવા સ્વાદ માં બનાવોKanda Poha/How to make Bataka poha in 10 min/Gujarati bataka pauva/Parfect kanda poha recipe/Easy to make Parfect kanda poha in gujarati/

#Kanda_poha
#Perfect_Bataka_poha_recipe
#Gujarati_nasto
#Morning_breakfast_recipe
#Gujarati_kitchen


Rated 4.77

Date Published 2021-04-27 06:08:12
Likes 147
Views 4259
Duration 4:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..