રૂ જેવા પોચા દૂધી અને મેથી ના મુઠીયા/સોફ્ટ ગુજરાતી મુઠીયા આ રીતે બનાવોMethi Dudhi na Muthiya Recipe

રૂ જેવા પોચા દૂધી અને મેથી ના મુઠીયા/સોફ્ટ ગુજરાતી મુઠીયા આ રીતે બનાવોMethi Dudhi na Muthiya Recipe

Description :

ગુજરાતી મુઠીયા બનાવવાની રીત.મેથી દૂધી ના મુઠીયા એક નવી ટ્રીક થી બનાવો /એક દમ પોચા અને ટેસ્ટી મુઠીયા બનાવવાની પરફેક્ટ રીત /How to make dudhi na muthiya in Gujarati recipe
Perfect dudhi methi na muthiya banavvani saral rit.
Easy to make dudhi na muthiya recipe in Gujarati
#સોફ્ટ_મુઠીયા
#ગુજરાતી_દૂધી_મુઠીયા_બનાવવાની_રીત
#GujaratiKitchen
#GujaratiRecipe


Rated 4.84

Date Published 2021-01-19 04:53:56
Likes 269
Views 7612
Duration 8:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..