મેંદા વગર ના મંચુરિયન ક્યારેય ખાધા છે? તો આજે બનાવો આ નવા મંચુરિયન Dry Manchurian recipe in Gujarati

મેંદા વગર ના મંચુરિયન ક્યારેય ખાધા છે? તો આજે બનાવો આ નવા મંચુરિયન Dry Manchurian recipe in Gujarati

Description :

મંચુરિયનએક નવી રીતે બનાવો એટલા ટેસ્ટી કે લારી ના મંચુરિયન ભૂલી જશો Dry Manchurian recipe in Gujaratiવધેલી રોટલી માંથી મંચુરિયન/એક નવી રીતે બનાવો એટલા ટેસ્ટી કે લારી ના મંચુરિયન ભૂલી જશોRotliManchurian
LeftoverRotli Na Manchurian recipe/Vadheli rotli mati manchurian banavvani rit /Dry Manchurian recipe/Rotli mathi navi rite banavo manchurian
#Dry_Manchurian_recipe
#GujaratiKitchen
#GujaratiRecipe
#GujaratiFood


Rated 4.92

Date Published 2021-07-26 07:24:26
Likes 60
Views 517
Duration 7:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..