શિયાળા સ્પેશ્યલ કુકરમા મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ/ Mix Vegetable Pulav

શિયાળા સ્પેશ્યલ કુકરમા મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ/ Mix Vegetable Pulav

Description :

શિયાળા સ્પેશ્યલ કુકરમા મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ/ Mix Vegetable Pulav by Food Ganesha YouTube channel.

#foodganesha #gujaratifood #winterfood #પુલાવ #winterrecipe #wintercooking


Rated 4.85

Date Published 2020-12-29 15:06:56
Likes 100
Views 3932
Duration 3:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..