ખૂબ જ ટેસ્ટી લેયર પુલાવની રેસીપી/ Layered Pulav by Yoginiben Ganatra from ahmedabad

ખૂબ જ ટેસ્ટી લેયર પુલાવની રેસીપી/ Layered Pulav by Yoginiben Ganatra from ahmedabad

Description :

ખૂબ જ ટેસ્ટી લેયર પુલાવની રેસીપી/ Layered Pulav by Yoginiben Ganatra from ahmedabad by Food Ganesha YouTube Channel.

#foodganesha #gujaratifood #streetfood #pulav #પુલાવ #winterfood #winterrecipe #wintercooking


Rated 4.83

Date Published 2021-02-04 15:24:19
Likes 141
Views 4348
Duration 12:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..