6నెలలు కూరలు తో పని లేకుండా ఒక్కసారి టమాటో పండుమిర్చి పచ్చడి || Tomatopandumirchi Pachadi || Pachadi

6నెలలు కూరలు తో పని లేకుండా ఒక్కసారి టమాటో పండుమిర్చి పచ్చడి || Tomatopandumirchi Pachadi || Pachadi

Description :

6నెలలు కూరలు తో పని లేకుండా ఒక్క సారి చెయ్యండి దోస,చపాతీ,రైస్ లోకి సూపర్ గా ఉంటుంది || Pachadi

#Tomatopandumirchipachadi || #Pandumirchipachadi || #Crazyrecipes


Rated 5.00

Date Published 2020-12-28 06:53:39
Likes 56
Views 734
Duration 6:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..