సగ్గుబియ్యం తో 10min ఇలాగ టిఫన్ కొత్తగా చెయ్యండి రుచి మర్చిపోరు | Sabudana Paratha | Saggubiyyam

సగ్గుబియ్యం తో 10min ఇలాగ టిఫన్ కొత్తగా చెయ్యండి రుచి మర్చిపోరు | Sabudana Paratha | Saggubiyyam

Description :

సగ్గుబియ్యం తో ఇలాగ టిఫన్ కొత్తగా చెయ్యండి దీని రుచి అస్సలు మర్చిపోరు || Sabudana paratha || Saggubiyyam paratha || Crazy recipes

#Sabudanaparatha || #saggubiyyamvada || #Crazyrecipes
sabudana paratha
paratha
saggubiyyam vada
saggubiyyam dosa
saggubiyyam idli
sabudana dosa
sabudana vada
sabudana idli
sabudana kichidi


Rated 4.81

Date Published 2021-01-03 05:28:26
Likes 50
Views 870
Duration 5:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..