సగ్గుబియ్యం చక్రాలు సూపర్ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇష్టంగా తింటారు నెల రోజులు ఉంటాయి | Sabudana Murukku

సగ్గుబియ్యం చక్రాలు సూపర్ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇష్టంగా తింటారు నెల రోజులు ఉంటాయి | Sabudana Murukku

Description :

సగ్గుబియ్యం చక్రాలు సూపర్ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇష్టంగా తింటారు నెల రోజులు ఉంటాయి | Sabudana Murukku

#sabudanamurukulu || #Saggubiyyamchakralu || #crazyrecieps


Rated 5.00

Date Published 2022-01-07 06:45:20
Likes 25
Views 629
Duration 5:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..