పాలు ఉంటే చాలు చిన్న పిల్లలు అయినా ఈజీ గా ఐస్ క్రీం చేస్తారు | MATKA MALAI KULFI | Tasty Malai Kulfi

పాలు ఉంటే చాలు చిన్న పిల్లలు అయినా ఈజీ గా ఐస్ క్రీం చేస్తారు | MATKA MALAI KULFI | Tasty Malai Kulfi

Description :

అన్ని ఇంట్లో వాటితోనే కుల్ఫీ చాల ఈజీ గా తాయారు చెయ్యచ్చు | MATKA MALAI KULFI | Tasty Malai Kulfi

#Matkakulfi || #Malikulfi || #Crazyrecipes

Almonds:
https://www.amazon.in/dp/B08F38X4CV/ref

Oats: https://www.amazon.in/dp/B07WYXJMR1/?…​

Blender: https://www.amazon.in/dp/B07R68FJ18/

Knife: https://www.amazon.in/dp/B083M6QQTR/

extra light olive oil :
https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78/


Rated 4.85

Date Published 2021-03-26 06:43:04
Likes 99
Views 5147
Duration 8:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..