నేటి బొబ్బట్లు | Ugadi Special Bobbatlu | నేతి బొబ్బట్లు మృదువుగా స్వీట్ షాపులో లాగా | Puran Poli

నేటి బొబ్బట్లు | Ugadi Special Bobbatlu | నేతి బొబ్బట్లు మృదువుగా స్వీట్ షాపులో లాగా | Puran Poli

Description :

స్వీట్ షాప్ లో దొరికే నేటి బొబ్బట్లు మెత్తగా నోట్లో వేస్తె కరిగి పోతాయి 4 రోజులు తినచ్చు | Bobbatlu

#puranpoli || #Crazyrecipes


Rated 4.56

Date Published 2021-04-09 07:41:14
Likes 83
Views 5257
Duration 7:36

Article Categories:
Andhra · Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..